fbpx
Groepsheling op afstand

Free distance Healing – Connect with the self

For English see below*
Uit chaos ontstaat transformatie. Ingrijpende gebeurtenissen dwingen ons om vastgeroeste routines en patronen te doorbreken. Ze vragen ons om even stil te staan, te doorvoelen en te reflecteren. Waarom doe ik wat ik doe? Wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn diepste verlangens? Wat geeft mij een gevoel van zingeving? Hoe zou ik dingen anders willen doen? Wat vertelt de natuur ons? Al deze antwoorden komen naar boven als we een diepe verbinding maken met onszelf. Het zelf voorbij het ego en alle rollen die we vervullen in het leven. Wanneer we verbinding maken met deze rijkdom en kracht maken we verbinding met al dat is. Zoveel oneindige wijsheid, liefde, puurheid, vreugde en harmonie is hier te vinden. Als we vanuit die verbinding handelen en creรซren voelen we ons volledig en staan we in onze kracht vanuit liefde.

Het kan zo verleidelijk zijn om mee te rennen in de stroom als een kip zonder kop. Door te gaan op de manier waarop we het altijd gedaan hebben. Transformatie geeft onrust, ongemak en angst voor het onbekende en wat nog komen gaat. Wij zijn gehecht aan gewoontes en routines, terwijl het onbekende zoveel rijker kan zijn dan we eerder ervaren hebben. Heb jij liever spijt van de dingen die je gedaan hebt of tot van de dingen die je niet gedaan hebt? Flexibiliteit, veerkracht en overgave helpen ons om door perioden van chaos heen te komen en te transformeren naar een nieuwe realiteit. Wij hebben nu de kans om die opnieuw vorm te geven met elkaar! Alles waar je energie aan geeft zal groeien.

๐–๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐Œ๐ž๐ซ๐ฅ๐ข๐ง ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ง๐ ยฎ?
Merlin Healing is een zeer krachtige vorm van healing om positieve transformatie, genezing, mogelijk ontwaken van het spiritueel bewustzijn en bewustzijnsverhoging tot stand te brengen. Het is een non-contact vorm van healing die gecodeerde frequenties van helende energie en heilige geometrie inbrengt om positieve veranderingen en transformaties te bewerkstelligen. De healing heeft transformerende eigenschappen die ons kunnen bevrijden van delen van ons karma, conditionering en programmering. Energieblokkades die het jouw leven gecompliceerd maken kunnen worden opgeruimd. De energie zelf is vol van liefde en kan innerlijke vrijheid creรซren op emotioneel, spiritueel en fysiek niveau.

๐‡๐จ๐ž ๐ค๐š๐ง ๐Œ๐ž๐ซ๐ฅ๐ข๐ง ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ง๐  ๐ฃ๐ž ๐จ๐ง๐๐ž๐ซ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฎ๐ง๐ž๐ง?
Merlin Healing kan voor veel doeleinden en situaties worden gebruikt, maar om je een idee te geven, hierbij enkele voorbeelden samengevat:
โ™ก Doorbreken van ongezonde patronen die je beperken;
โ™ก Doorbreken van beperkende gedachten;
โ™ก Werken aan fysieke problemen en pijn;
โ™ก Werken aan mentale problemen zoals angst en depressie;
โ™ก Doorbreken van energetische blokkades die de natuurlijke stroom van je leven beperken;
โ™ก Verwerken van traumatische gebeurtenissen uit het verleden;
โ™ก Balanceren van de chakra’s en het gehele energetische systeem;
โ™ก Helpen met het manifesteren van de dingen die je in het leven wilt bereiken;
โ™ก Om inzicht te krijgen in jezelf, je leven en het leven in het algemeen.

๐‡๐จ๐ž ๐ฆ๐ž๐ž ๐ญ๐ž ๐๐จ๐ž๐ง?
Door de sessie live bij te wonen om 19.45 uur via Zoom:
https://zoom.us/j/970486172?pwd=NWpJaklXT1hLYXB4ZFZCc2M4MmVIQT09
Meeting ID: 970 486 172
Password: 018494

Als de verbinding gemaakt is kun je ontspannen en ontvangen, bij voorkeur zittend of liggend met de ogen gesloten. Op deze manier ben je je het meest bewust van wat er gebeurt. Als je weinig tijd hebt kun je ook wat anders gaan doen, alleen mis je dan de bewuste ervaring en eventuele inzichten/emoties die naar boven kunnen komen. De energie zal wel gewoon blijven stromen op onbewust niveau.

Tijdens de healing kun je verschillende dingen ervaren terwijl je in een diepe staat van ontspanning komt. Fysieke sensaties, zien van beelden, kleuren of licht, opkomende emoties etc. Soms voelt het alsof je door dingen heen ‘geduwd’ wordt en kun je een gevoel van ongemak ervaren. Andere keren word je overspoeld met gevoelens van liefde en dankbaarheid. De energie komt in vlagen, soms voelt het heel krachtig aan op een bewust niveau en andere keren voelt het subtieler en gebeuren er dingen op een onbewust niveau. Wat je ook ervaart, probeer het er gewoon te laten zijn en te observeren. En vergeet er vooral niet van te genieten!

De healing wordt gegeven door Lisa Kersbergen. Oprichter van Beyond Egos, Reiki Master, Merlin Healingยฎ practitioner en Kambo practitioner. Daarnaast ontwikkel ik mezelf in mediumschap en werk ik met plantmedicijnen.

*Merlin Healingยฎ is een geregistreerde merknaam van Keith M Mapson. Alle rechten voorbehouden en met zijn toestemming gebruikt.

*************************************************************

Chaos creates transformation. Drastic events force us to break through stuck routines and patterns. They ask us to pause, feel and reflect. Why do I do what I do? What are my values? What are my deepest desires? What gives me a sense of purpose? How would I like to do things differently? What does nature tell us? All of these answers come up as we connect deeply with ourselves. The self beyond the ego and all the roles we have in life. When we connect to this power and wisdom we connect to all that is. So much infinite wisdom, love, purity, joy and harmony can be found here. When we act and create from that connection and power, we feel fulfilled and we act from a place of love.

It can be so tempting to run in the stream like a headless chicken. By continuing the way we’ve always done it. Transformation gives stress, discomfort and fear of the unknown and what is to come. We are attached to habbits and routines, even though the unknown can be so much richer than we have ever experienced before. Would you rather regret the things you have done or the things you haven’t done? Flexibility, resilience and surrender help us to get through periods of chaos and transform into a new reality. We now have the opportunity to reshape it together! Everything you energize will grow.

๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ถ๐˜€ ๐— ๐—ฒ๐—ฟ๐—น๐—ถ๐—ป ๐—›๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ดยฎ?
Merlin Healing is a very powerful healing art to bring about positive transformation, healing and possible awakening of mind, body and soul. It is a non-contact form of healing that works by intention and brings in coded frequencies of healing energy and sacred geometry to effect positive change and transformation. The healing itself has transformative qualities that can free us from part of our karma, conditioning, programming and so on. The energy is full of love and can create inner freedom on many levels: emotional, mental, spiritual and physical.

๐‡๐จ๐ฐ ๐œ๐š๐ง ๐Œ๐ž๐ซ๐ฅ๐ข๐ง ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ง๐  ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ฒ๐จ๐ฎ?
Merlin Healing can be used for many purposes and situations, but just to give you an idea some examples summed up:
โ™ก Breaking down unhealthy patterns that restrict you;
โ™ก Breaking off restrictive thoughts;
โ™ก Working on physical issues and pain;
โ™ก Working on mental issues like anxiety and depression;
โ™ก Breaking down energetic blockages that restrict your life’s natural flow;
โ™ก Processing traumatic events from the past;
โ™ก Balancing the chakra’s and entire energetic system;
โ™ก Helping with manifesting the things you want to achieve in life;
โ™ก To receive insights about yourself, life situations and life in general.

๐‡๐จ๐ฐ ๐ญ๐จ ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ญ๐ž?
By attending the session live at 7:45 PM via Zoom:
https://zoom.us/j/970486172?pwd=NWpJaklXT1hLYXB4ZFZCc2M4MmVIQT09
Meeting ID: 970 486 172
Password: 018494

Once the connection has been made you can relax and receive, preferably sitting or lying with your eyes closed. This way you are most aware of what is happening. If you are short on time you can do something else, you might miss the conscious experience and any insights / emotions that may surface. The energy will just keep flowing at an unconscious level.

During the healing you can experience different things while you enter a deep state of relaxation. Physical sensations, seeing images, colors or light, emerging emotions, etc. Sometimes it feels like you are being ‘pushed’ through things and you may experience a feeling of discomfort. Other times you are flooded with feelings of love and gratitude. The energy comes in waves, sometimes it feels very powerful on a conscious level and other times it feels more subtle and things happen on an unconscious level. Whatever you experience, just try to let it be there and observe it. And don’t forget to enjoy it!

The healing is given by Lisa Kersbergen. Founder of Beyond Egos, Reiki Master, Merlin Healingยฎ practitioner en Kambo practioner. I also develop myself in mediumship and I work with plant medicines.

*Merlin Healingยฎ is a registered trademark of Keith M Mapson. All rights reserved and used with his permission.

Date

Mar 24 2020

Time

#!31Thu, 01 Jan 1970 19:45:00 +0000p0031#31Thu, 01 Jan 1970 19:45:00 +0000p-7UTC3131UTCx31 01pm31pm-31Thu, 01 Jan 1970 19:45:00 +0000p7UTC3131UTCx311970Thu, 01 Jan 1970 19:45:00 +0000457451pmThursday=1124#!31Thu, 01 Jan 1970 19:45:00 +0000pUTC1#7:45 pm#!31Thu, 01 Jan 1970 19:45:00 +0000p0031#/31Thu, 01 Jan 1970 19:45:00 +0000p-7UTC3131UTCx31#!31Thu, 01 Jan 1970 19:45:00 +0000pUTC1# - #!31Thu, 01 Jan 1970 20:00:00 +0000p0031#31Thu, 01 Jan 1970 20:00:00 +0000p-8UTC3131UTCx31 01pm31pm-31Thu, 01 Jan 1970 20:00:00 +0000p8UTC3131UTCx311970Thu, 01 Jan 1970 20:00:00 +0000008001pmThursday=1124#!31Thu, 01 Jan 1970 20:00:00 +0000pUTC1#8:00 pm#!31Thu, 01 Jan 1970 20:00:00 +0000p0031#/31Thu, 01 Jan 1970 20:00:00 +0000p-8UTC3131UTCx31#!31Thu, 01 Jan 1970 20:00:00 +0000pUTC1#

Cost

FREE

More Info

Facebook Event

Organizer

Lisa Marieke
Facebook Event

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Email
Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram
en_GBEnglish
nl_NLDutch en_GBEnglish